Avloppsstammar

Föreningen har inte renoverat eller bytt avloppsstammar. Det har visat sig att de är i bra skick. Mätning och spolning sker regelbundet.

Det finns ingen plan på stambyte eller renovering. En sådan åtgärd ligger långt i framtiden, 2050 enligt underhållsplan, och föreningens plan är att den dagen i första hand genomföra renovering med relining-teknik.

Föreningen har varit förskonade mot vattenskador i någon störe omfattning. Upptäcker du som boende i föreningen någon form av läckage skall styrelsen kontaktas omgående!