Säkerhetsdörrar

Föreningen har installerat säkerhetsdörrar för samtliga lägenheter. Det har medfört bättre komfort med ordentlig reducering av ljud från trapphuset.

Viktigt är att kontrollera så att inte stenar och liknande blir liggande på tröskeln då det kan medföra att dörren blir svår att låsa/låsa upp. Kontrollera och sopa tröskeln med jämna mellanrum. Börjar dörren går trögt utan anledning skall styrelsen kontaktas.