Felanmälan

Om du upptäcker ett fel i föreningens hus eller fastighet skall styrelsen kontaktas. Tar du själv kontakt med hantverkare och beställer åtgärd riskerar du att själv få stå för kostnaden.

Vid akuta problem med fara för människorsliv, t ex vid brand, kontaktas först räddningstjänst därefter kontaktas styrelsen omgående. Föreningen står inte för hantverkstjänster som enskilda medlemmar beställt utan styrelsens godkännande.

Styrelsens kontaktuppgifter finns på informationstavlorna vid husets entréer.