Mäklarinfo

Föreningens namn: Brf Gustafsgården
Org.nr: 717600-3254
Fastighet: ERIKSBERG 9:1
Byggnadsår: 1946
Antal bostadsrätter: 42
Äkta förening: Ja, äkta.
Mark: Friköpt
Uppvärmning: Fjärrvärme för uppvärmning av tappvatten. Bergvärme för uppvärmning av huset.
Bredband: Telenor Ownit. Tecknat av föreningen. Debiteras 150 SEK/mån. 1000/1000 hastighet.
Ingår i avgiften: Värme, vatten, tvättstuga, cykelrum, två källarförråd till respektive lägenhet.
TV: Telenor Ownit. Grundutbud ingår.
Utrustning TV/Bredband: Samtlig utrustning för att ta emot TV/Bredband tllhör bostadsrätten och skall lämnas kvar vid försäljning.
Bostadsrättstillägg (försäkring): Tecknas individuellt av varje medlem.
Köksfläkt: Får ej kopplas till ventilationen
Nycklar: 3 stycken entrénycklar till underlås och 4 stycken niotillhållarnycklar till överlås.
Nyckelhantering: Säljare överlämnar nycklar till köpare.
Parkering: På gården. Normalt kort kö.
Delat ägande: Accepteras. Minsta ägarandel 5%.
Juridisk person: Accepteras ej
Överlåtelseavgift: 1% av prisbasbeloppet. Betalas av pantsättaren.
Pantsättningsavgift: 2,5% av prisbasbelppet. Betalas av köparen.
Avläsning elförbrukning: Parterna reglerar själva elförbrukningen på tillträdesdagen. Nya ägare får på sin elfaktura även säljarens senast period av förbrukning fram till tillträdesdagen. Elmätarskåp finns i källargångarna med elmätare märkta med lägenhetsnummer för att avläsa kWh vid tillträdesdagen och beräkna vad säljaren skall erlägga köparen, med formel:  (kWh vid tillträdesdagen - kWh utgång föregående period) * pris per kWh (f n 3,40 kr/kWh 2022).

Radonmätning: Utförd och godkänd 2023-06-13

Renoveringar och investeringar:

2021 Installation bergvärme för att avsevärt minska uppvärmningskostnaden.
2021 Spolning avloppsstammar (angående avloppsstammar: http://brfgustafsgarden.bostadsratterna.se/foreningen/avloppsstammar)
2021 Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
2020 Målning och reparation av fasadsockel
2019 Asfaltering av innergård med parkeringar.
2018 Renovering av befintliga vattenledningar (HWQ Entreprenad).
2016 Stamspolning
2012-13 Säkerhetsdörrar
2013 Takrenovering
2012 Fönsterbyte
2011 Stamspolning
2005 Elstammar
2000 Målning trapphus
1999-2000 Fasadrenovering

Föreningens stammar
Istället för kostsamt stambyte har föreningen valt att underhålla vatten- och avloppstammar. Avloppstammarna spolas, mäts och filmas regelbundet och de bedöms ha mycket lång livstid kvar och den dagen är tanken att relina rören.

Vattenledningarna har under 2018 blästrats invändigt, för att få bort rost, och därefter belagts med kisel. Livslängden på kiselbeläggningen är enligt entreprenören 25 år. Ledningarnas gods är mycket bra och den dag beläggningen slitits bort håller sannolikt rören lång tid eller kan då beläggas på nytt.

Föreningen har med ovanstående information ingen plan på stambyte på flera decennier.

Övrigt

Föreningen debiterar medlemmens faktiska elförbrukning kvartalsvis, i efterskott. Fast avgift utgår med 183 kr/mån för elabonnemanget. Vid överlåtelse är det säljare och köpare som läser av förbrukningen och reglerar kostnaden som senare uppstår för köparen.

Tv/bredband avgift är 150 kr/mån (internet med 1000/1000 hastighet och grundutbud tv: SVT:s kanaler, TV3, TV4, Kanaler 5 och TV6) med möjlighet att köpa till fler kanaler)

Den ekonomiska förvaltningen sköts av NABO. Mäklarbilder hanteras av vicevärden.
Fastighetsskötsel och trapphusstädning sköts av Sommarro Fastighetstjänst.

Panthandlingar hanteras av Nabo och skickas till:

Nabo, Kabyssgatan 4D, 120 30, Stockholm

Överlåtelseavtal & Medlemsansökningar hänvisas till Mäklarservice.