För dig som medlem

Här samlar vi viktig information som hjälper dig att navigera i föreningens gemensamma riktlinjer och ansvar. Som en del av vår gemenskap är du en viktig kugge i att upprätthålla en trivsam och funktionell boendemiljö. Från städdagar till avloppshantering och andrahandsuthyrning, här finner du allt du behöver veta för att göra ditt boende så bekymmersfritt som möjligt.

Andrahandsuthyrning

Ansökan om uthyrning
För att få hyra ut i andrahand måste du skicka in en ansökan till styrelsen. Ansökan måste godkännas innan uthyrningen får påbörjas. Styrelsen hanterar ansökningar på ordinarie styrelsemöten som sker ca 1 gång per månad. 

Ansökan om uthyrning ska innehålla: 

 1. Anledning till uthyrning (tex studie eller arbete på annan ort).   
 2. Information om vem som hyr ut vad (lägenhetsnummer) och till vem. Kontaktuppgifter till båda parter. 
 3. Period för uthyrning.   

Om uppgifterna ändras (tex. uthyrningen upphör tidigare eller förlängs eller du ändrar vem du hyr ut till) så måste styrelsen meddelas. Observera att vi endast beviljar uthyrning med max 1 år i taget. Om du fortfarande vill hyra ut efter ett år behöver du skicka in en ny ansökan.  

Debitering
Enligt våra stadgar (som finns tillgängliga via vår hemsida) så får föreningen ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Månadsavgiften för andrahandsuthyrning motsvarar 10% av gällande prisbasbelopp och hela beloppet för uthyrningsperioden debiteras medlemmen i början av perioden (på fakturan för den månad som uthyrningen påbörjas). Löper en uthyrning över två kalenderår så sker debitering för hela uthyrningsperioden i enlighet med prisbasbeloppet för det år uthyrningen påbörjades. För mer information om debitering för andrahandsuthyrning se §9 i föreningens stadgar.

Vid ändring av uthyrningsperiod, till det längre, måste medlemmen meddela detta till styrelsen senast den 15e dagen i månaden som är två månader innan den månad som uthyrningen ska upphöra. Dvs, om uthyrningen ska upphöra i september (full avgift tas ut oavsett när i månaden uthyrningen upphör), måste medlemmen meddela detta till styrelsen senast 15e juli. Detta eftersom att septembers avi ställs ut av Nabo i början av augusti. Vid ändring av uthyrningsperioden till det kortare görs ingen återbetalning av uthyrningsavgiften som betalades in i början av den ansökta perioden.

Ansvar som medlem
Viktigt att notera är att du som hyr ut har du ett ansvar att informera den du hyr ut till om föreningens stadgar och ordningsregler (ex. hur tvättstugan fungerar, viktigt att vika ihop kartonger innan de slängs, dämpad ljudnivå ca 22-07 etc). Du ansvarar även för att förmedla eventuella utskick föreningen gör under tiden av uthyrningen. Förutom i akuta ärenden bör all kommunikation till styrelsen gå via dig som medlem och inte via din hyresgäst.

Städdag

Två gånger per år anordnar föreningen en städdag där vi träffas för att städa gemensamma utrymmen. Dessa två tillfällen infaller den andra söndagen i oktober och andra söndagen i april klockan 11:00 (Om den andra söndagen i april infaller under påsk så byts det till tredje söndagen). Styrelsen skickar ut påminnelse i god tid innan städdagen.

Kopiering av nycklar

Kopiering av nycklar för underlåsen får endast ske hos Certego som föreningen har avtal med och sker genom kontakt med styrelsen. Om en medlem behöver kopiera ny nyckel till underlåset kontaktar denne styrelsen per mejl och anger:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Antal kopior
 • Information på originalnyckeln

När nycklarna är färdiga kontaktar Certego medlemmen per sms. Det är sedan upp till medlemmen att hämta ut nyckeln. Medlemmen står för kostnaden.

Kopiering av nycklar till överlåset kan medlemmen göra på valfritt ställe och behöver inte gå via föreningen. 

Avlopp och läckage

Tillsammans måste vi alla hjälpas åt att förebygga stopp i våra avloppsstammar. Vid stopp kan vatten tränga upp i lägenheterna via avloppen och i värsta fall resultera i vattenskador - något som kan bli väldigt kostsamt för den enskilda medlemmen och/eller föreningen. Har du märkt av dålig avrinning från dina avlopp senaste tiden? Meddela i så fall styrelsen och ta del av tipsen nedan för att förebygga stopp.

Vid stopp i avloppet
Vid stopp i avloppet gäller följande:

 1. Om vatten tränger upp i lägenheten via avloppen ska medlemmen kontakta grannarna på våningarna ovan för att få ett stopp på vattenflödet.
 2. Medlemmen kontaktar rörmokare. Styrelsen rekommenderar att i första hand kontakta Swoosh (som utfört vår stamspolning). 
 3. Medlemmen ber rörmokaren ange om stoppet kan härledes från stickledningen (medlemmens eget ansvar) eller stammarna (föreningens ansvar). Ifall stoppet är i stammarna ber medlemmen rörmokaren om ett skriftligt utlåtande som styrker detta. Då kan föreningen debiteras för ärendet. Utlåtandet ska antingen mejlas till styrelsen eller framgå via fakturan. 
 4. Medlemmen notifierar omgående styrelsen om händelsen via mejl.

Förebygga stopp
Nyligen inträffade ett stopp i stammarna i D och vatten började tränga upp i en av lägenheterna (som tur var löste det sig utan större skador). Vi måste alla ta ansvar för att förebygga stopp i vår avlopp och vi ber därför alla att följa dessa 7 tips (läs de i sin helhet på Dorunner). 

 1. Undvik fett i vasken: Fett är problematiskt i avlopp. Det räcker att du dagligen sköljer ner fett i köksvasken för att du snart ska röra dig mot ett stopp. Ta för vana att torka av pannor och grytor med kökspapper innan du diskar. Det räcker inte med diskmedel. Fettet kommer snart att samlas i rören.
 2. Rensa bort matrester: Det finns gott om matrester som på sikt kan bli till stopp i avloppet. Ta alltså för vana att skrapa av tallrikar innan du lägger dem i vasken.
 3. Använd bra filter: Det måste finnas filter i handfat, diskhoar och badkar. Om inte så kommer en hel del som inte borde rinna med vattnet att göra det. I badrummet så kan lösa hår snabbt ställa till med problem. Men om det finns ett bra filter vid avloppet så kan det mesta fångas upp. Håll filtren rena så att vattnet kan strömma ut ordentligt. OBS! Alla badkar och diskhoar i föreningen bör ha en sil för att samla upp hår, matrester osv. Det kan köpas billigt på de flesta mat- eller byggbutiker. Saknar du det hemma hos dig? Se till att införskaffa en sil så snart som möjligt!
 4. Spola bara ner toalettpapper! Det är lätt att slänga lite vad som helst i toaletten men gör inte det! Om du håller dig till toalettpapper så minskar risken avsevärt för stopp. 
 5. Rengör regelbundet på rätt sätt: Det är viktigt med regelbunden rengöring för att hålla undan smutspartiklar som kan leda till ansamlingar som till sist blir till stopp. Hett vatten är en fantastisk hjälp då du vill förebygga stopp i avlopp. Hett vatten och vanlig disksåpa är en grym kombination. Behandla på detta sätt en gång i veckan i köket.
 6. Ta en titt på vattnets rörelse: Var uppmärksam om hur dina avlopp mår. Du kan till exempel se på vattnets rörelse då det rinner ut. Om det har en fin liten virvel och rinner på så är allting som det ska. Men om vattnet inte flyter på snabbt och liksom står och gungar i diskhon så är det antagligen ett stopp på gång och du bör genast göra något åt saken. Du kan också lyssna på ljud från avloppet. Det går att höra skillnad på vatten som rinner snabbt som det ska och vatten som står stilla och liksom bubblar.
 7. Agera i tid! Vänta inte på att det ska bli stopp i avloppet! Du ser att vattnet flyter trögt och känner att det luktar lite konstigt. Var inte rädd för att plocka isär vattenlås och rengöra mekaniskt. Det här ska du göra även då du inte misstänker stopp. Om du agerar i tid så kan mycket förebyggas. Då slipper du hamna i en situation där det blir översvämning och den enda utvägen är en rörmokare som har instrument som når hela vägen ner.